Bescherm de Aarde: verander de wet

Target reached
from €2.290 (100%)
Closed

Wat is ecocide?

Ecocide is de grootschalige vernietiging van ecosystemen, zoals het dumpen van chemisch afval, het leegvissen van de zeeën en het ontbossen en verbranden van het Amazonewoud. Ook praktijken die aantoonbaar klimaatverandering veroorzaken, zijn ecocide. Op dit moment is er geen internationale wet die het op grote schaal schade toebrengen aan het milieu als misdaad ziet. Daar moet natuurlijk gauw verandering in komen.

Wij, Stop Ecocide Foundation, werken eraan de Aarde en haar huidige en toekomstige bewoners te beschermen door ecocide erkend te krijgen als (internationale) misdaad en toe te zien op de uitvoering van de wetgeving die ecocide strafbaar stelt. Door ons te helpen, kunnen wij beter ons werk doen en maken we samen ecocide sneller een misdaad. 

Ons doel

Om de Aarde de bescherming te bieden die ze nodig heeft, zal ecocide als misdaad erkend moeten worden door het Internationaal Strafhof in Den Haag, naast genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en het misdrijf agressie. Het strafbaar maken van ecocide voorkomt dat investeerders en verzekeraars vervuilende projecten en bedrijven nog langer ondersteunen. Staatshoofden, ministers en CEO’s kunnen persoonlijk ter verantwoording worden geroepen en strafrechtelijk worden vervolgd voor ecocide die zij veroorzaakt hebben door bijvoorbeeld deel te hebben genomen aan ecocidale praktijken of deze hebben gefaciliteerd.

Tijdpad

Om ecocide een internationale misdaad te maken, is het noodzakelijk dat het Statuut van Rome wordt gewijzigd. Er is steeds meer staatssteun voor de stap om ecocide tot een internationale misdaad te maken: afgelopen december riepen de kleine eilandstaten Vanuatu en de Malediven op tot serieuze overweging om van ecocide een misdaad te maken bij de algemene vergadering van het Internationaal Strafhof; eerder dit jaar drong de Zweedse arbeidersbeweging er bij het Zweedse parlement op aan de leiding te nemen bij het voorstel; in juni beloofde president Macron van Frankrijk om het op het internationale toneel te verdedigen. Paus Franciscus heeft ook verklaard dat hij vindt dat ecocide moet worden toegevoegd aan de lijst van internationale misdrijven; de paus ontving Valérie Cabanes, lid van de Adviesraad van Stop Ecocide, onlangs op audiëntie. Vorige maand zegde de nieuwe Belgische regering toe om ‘een grote diplomatieke stap te zetten om ecocide als een misdaad te erkennen’. De eerste stappen zijn dus gezet!

Jouw steun is cruciaal

Help ons om de Aarde te beschermen en een brug te bouwen naar een leefbare wereld. Met jouw donatie creëren we een moreel mandaat waarbij het plegen van ecocide onacceptabel wordt. Hartelijk dank voor je steun. 

Meer informatie

Meer uitleg, filmpjes, vragen en antwoorden en achtergrondinformatie vind je op https://www.stopecocide.nl/ en The Law is Upside Down (2019)/