Bevrijd de sojaboon! | Bionext

Target reached
from €10.000 (127%)
Closed

Over onze campagne

In 2014 kreeg een groot internationaal zaadbedrijf een volgens Bionext absurd patent op natuurlijke eigenschappen van wilde sojarassen. En dat was geen unicum. Grote zaadbedrijven claimden de afgelopen jaren vaker natuurlijke eigenschappen van groenten als ‘uitvinding’. Afgelopen zomer is de patentwet gelukkig aangepast, mede dankzij de acties van Bionext en de vele mensen die daar aan meededen.

Bionext strijdt al 8 jaar –mét succes- tegen patenten op natuurlijke eigenschappen van verschillende groenten. Nu de patentwet eindelijk is aangepast , is het tijd om zoveel mogelijk groenten te bevrijden van verleende patenten.

Op 11 oktober is er samen met andere partijen aan een rechtszaak gevoerd tegen het sojapatent. Helaas zijn de bezwaren tegen het patent afgewezen. Deze uitspraak is zeer teleurstellend. Hij maakt duidelijk dat het mogelijk blijft om klassieke veredelingsmethoden te patenteren. We laten het er natuurlijk niet bij zitten en gaan in beroep tegen deze uitspraak! Dit beroep kost €5.000. Als het ons lukt om dit samen op te halen, en meer, kunnen we hiermee de volgende rechtszaken tegen patenten op paprika en broccoli bekostigen. Ook deze kosten €5.000.

Helpt u mee om de sojaboon en andere groenten te bevrijden?

Bezwaren tegen sojapatent afgewezen

Bionext was 11 oktober aanwezig bij een hoorzitting in het Europees Octrooi Bureau (EOB) in Rijswijk. Deze vond plaats in de bezwaarprocedure tegen het patent van Monsanto op het selecteren van sojaplanten. Bionext beschouwt deze zaak als een testcase om na te gaan wat de nieuwe patentregels van het EOB in de praktijk waard zijn. De bezwaarcommisie van het EOB veegde de bezwaren tegen het verleende sojapatent van tafel.

Bionext voerde de bezwaarprocedure samen met partners uit de internationale coalitie No Patents on Seeds. Maaike Raaijmakers, projectleider bij Bionext, stelt: "Deze uitspraak is heel teleurstellend. Hij maakt duidelijk dat het mogelijk blijft om klassieke veredelingsmethoden te patenteren. Deze uitspraak toont dat een patent op selectie van planten mogelijk blijft, terwijl op kruising en selectie geen patent kan worden verleend. Ook blijkt uit deze zaak dat het EOB nog geen hogere eisen stelt aan de inventiviteit van 'uitvindingen'."

Bionext en de partners uit de internationale coalitie No Patents on Seeds gaan in beroep tegen deze uitspraak.

 

 

 Update 1/2/2018

Bionext is heel blij met de vele donaties voor onze strijd tegen patenten. Jullie hebben meer dan €10.000 bij elkaar gebracht en daarmee kunnen we het hoger beroep tegen het patent op wilde soja ondersteunen en aan de slag om de paprika te bevrijden van zijn patent. Bovendien blijven we politieke druk uitoefenen om ervoor te zorgen dat het Europees Octrooi Bureau zich inzet voor een strikte interpretatie van de patentwetgeving. Heel hartelijk dank!