Burgers & Boeren 4 Food | Eemlandhoeve

Target reached
from €10.000 (100%)
Closed

Burgers & Boeren 4 Food

BB4Food is een nationaal initiatief met als doel 100 boeren en 10.000 burgers concreet aan elkaar te verbinden, door gezonde producten aan te bieden en burgers te laten participeren in de aangesloten boerderijen. We maken dan de beweging naar een Maatschappelijk Gezond Voedselsysteem waarbij burgers, boeren, organisaties in het land en het onderwijs, samen gaan werken. Er is een groeiende beweging van kritische en bewuste burgers die steeds vaker, lokaal en regionaal, de handen ineenslaan om samen met boeren in hun directe omgeving de omslag naar een gezond en duurzaam voedselsysteem te bewerkstelligen. Want boeren produceren de kern van ons bestaan: ons dagelijks eten. BB4Food is de beweging die deze omslag mogelijk wil gaan maken.

Met uw bijdrage kunnen we echt starten. We gaan dan de boer op om hen te interesseren, burgers te werven, de minimale projectorganisatie te vormen en het meetinstrument te ontwikkelen om te realiseren doelen te monitoren. Bovendien kunnen we door uw bijdrage de 1ste boeren, die eerlijke producten aanbieden, koppelen aan burgers om hen heen via een interactief, nationaal toegankelijk, mediaplatform. Ook gaan we inspirerende, regionale evenementen organiseren en bezoekers aan website en evenementen mogelijkheden geven in de eigen regio in actie te komen. Zo ontstaat een concrete nationale routekaart met regionale focus op weg naar een Maatschappelijk Gezond Voedselsysteem. BB4Food is een initiatief van de Stichting Burgers & Boeren 4 Food.

Burgers & Boeren 4 Food wordt een nationaal initiatief om burgers en boeren weer met elkaar te verbinden. Dit initiatief zijn wij al opgestart maar we kunnen het niet alleen. We willen samenwerken met burgers, boeren en partijen uit de diverse regio’s. Eerlijk en transparant. Help ons mee om deze beweging op gang te brengen.

Initiatiefnemer van BB4Food is Jan Huijgen, boer, filosoof en winnaar van de Sicco Mansholtprijs voor zijn bijdrage aan de duurzame landbouw. Huijgen, bekend van de multifunctionele boerderij Eemlandhoeve, werkt o.a. samen met de Wageningen Universiteit. De Mansholtprijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan mensen die ‘inspirerend en innoverend hebben bijgedragen aan duurzame landbouw, plattelandsontwikkeling en een eerlijke verdeling van de hulpbronnen in de wereld’. Help Jan en zijn team om het Burgers & Boeren 4 Food project te laten slagen en doneer voor duurzame boerderijen en een gezond voedselsysteem voor heel Nederland!

Meer weten over wat de Eemlandhoeve doet?

Update 4/4/2018

Met de succesvolle crowdfunding van Give the Change, en de verdubbelaar vanuit Triodos Foundation hebben we de basis gelegd: 20,000 euro! Dit is bepalend voor het vervolg, en we gaan een flinke slag slaan.