Geef om je stad - geef licht | Sharing Arts Society

from €5.000 (20%)
Closed

Op 9 november 2019 gaat de negende Sint Maarten Parade van start op het Domplein in Utrecht. Het is een feest dat alle Utrechters samen vieren. Allerlei mensen uit de stad maken met elkaar lichtsculpturen voor de Parade. Iedereen werkt zo mee aan iets magisch moois.

Dit jaar start organisator Sharing Arts Society (SAS) iets nieuws: een inzamelingsactie. De helft gaat naar de Sint Maarten Parade en de andere helft naar Stichting Noodhulp Utrecht. Geef ook aan en om je stad!

Sint Maarten, ook wel de heilige Martinus, is beschermheilige van de stad Utrecht. Deze Romeinse soldaat stond een deel van zijn mantel af aan een bedelaar en werd daarmee de verpersoonlijking van de medemenselijkheid. Het maakte hem in de Middeleeuwen tot een van de populairste heiligen. Zijn naamfeest in november ontwikkelde zich tot het grootste volksfeest van het jaar. Wist je dat de behoeftigen rond Sint Maarten langs de deuren gingen om bij de rijken voedsel en kleding op te halen om de winter door te komen? De rijken konden het immers missen en het was eeuwenlang vanzelfsprekend dat je je rijkdom deelde met de arme medemens

Het rood-wit, symbool voor de afgesneden mantel, zien we overal in Utrecht terug: in het stadswapen van Utrecht, maar bijvoorbeeld ook in het wapen van de universiteit of op de shirts van FC Utrecht. Het herinnert ons aan de daad van barmhartigheid door Martinus. Sint Maarten is een pleidooi voor een samenleving waar niemand wordt uitgesloten en waarin werkelijk wordt samengeleefd. Het is een Feest van het Delen, een feest van de hele stad met al zijn culturen, generaties en verschillen. We vieren dat sinds 2011 elk jaar met een Sint Maarten Parade in de binnenstad van Utrecht, een parade vol lampions, lichtsculpturen en muziek en dans.


Niet stilzitten: geef om en aan je stad

Voor het maken van de lichtsculpturen organiseren we workshops bij diverse instellingen zoals De Wilg, verslaafdenopvang De Leidse Maan van het Leger des Heils, De Voorkamer in Lombok, het Taalcafé bij Dock in Leidsche Rijn, Zorg en Participatie en asielzoekerscentra. Maar ook leerlingen van het Leidsche Rijn College, Christelijk Gymnasium Utrecht, Amadeus en Ithaka doen mee, samen met De Dansers en verschillende beeldend kunstenaars. Komende jaren willen we nog meer organisaties laten samenwerken dan tot nu toe. En jij kunt daaraan bijdragen!

Met jouw donatie zijn we in staat om nog meer organisaties te laten meebouwen aan die magische lichtsculpturen en performances. De workshops geven deelnemers de kans hun creativiteit de vrije loop te laten en om mee te doen in iets moois waarbij het niet uitmaakt wie of wat je bent. In de Sint Maarten Parade zijn we gewoon samen. Help je mee?

De gift die je hier geeft, wordt gedeeld - in de traditie van Sint Maarten - met mensen in financiële nood. De ene helft van je donatie gaat naar de Sint Maarten Parade, en de andere helft gaat daarom naar een organisatie die het geld verdeelt onder Utrechtse burgers die dat keihard nodig hebben: Stichting Noodhulp Utrecht. Elke gift is welkom!

 

Stichting Noodhulp Utrecht

Stichting Noodhulp Utrecht verleent een financiële tegemoetkoming aan inwoners van de gemeente Utrecht die in geldnood zitten en met spoed hulp nodig hebben. Als voorwaarde geldt dat de aanvrager geen aanspraak kan maken op andere wettelijke regelingen of gemeentelijke voorzieningen. Daarnaast moet er sprake zijn van een acute noodsituatie en dient de financiële bijdrage door de Stichting Noodhulp Utrecht te leiden tot een structurele oplossing. Meer informatie vind je op http://noodhulputrecht.nl/site/.

Sint Maarten Parade

In 2019 vindt de Parade plaats op zaterdag 9 november. De Parade vertrekt om 18 uur vanaf het Domplein en maakt een lichtslinger door de binnenstad langs nog meer theater, dans en muziek.

Sint Maarten Parade 2018 - Aftermovie