Geef om je Stad 2020 | Sharing Arts Society

Target reached
from €5.000 (103%)
Closed

Sint Maarten, ook wel de heilige Martinus, is beschermheilige van de stad Utrecht. Deze Romeinse soldaat stond een deel van zijn mantel af aan een bedelaar en werd daarmee de verpersoonlijking van de medemenselijkheid. Zijn naamfeest in november ontwikkelde zich tot het grootste volksfeest van het jaar. Wist je dat de behoeftigen in de middeleeuwen rond Sint Maarten langs de deuren gingen om bij de rijken voedsel en kleding op te halen om de winter door te komen? De rijken konden het immers missen en het was eeuwenlang vanzelfsprekend dat je je rijkdom deelde met de arme medemens. Sint Maarten is een pleidooi voor een samenleving waar niemand wordt uitgesloten en waarin werkelijk wordt samengeleefd. Het is een Feest van het Delen.

De gift die je hier geeft, wordt - in de traditie van Sint Maarten - verdeeld tussen een gezamenlijke viering en mensen in financiële nood. De ene helft van je donatie gaat naar de Ronde van Sint Maarten en haar gratis masterclasses, workshops en lampionpakketten. Iedereen die wil kan meedoen en blijven genieten van onze lichtjesparade. De andere helft gaat daarom naar een organisatie die het geld verdeelt onder Utrechtse burgers die dat keihard nodig hebben: Stichting Noodhulp Utrecht. Elke gift is welkom!

Elk jaar kiest de Sint Maarten Parade een thema met de Global Goals van de Verenigde Naties als basis. In 2020 hebben wij gekozen voor ontwikkelingsdoel 1: Bestrijding van Armoede in al zijn vormen. Om daar een bijdrage aan te leveren werken we samen met Stichting Noodhulp en De Armoedecoalitie. Het thema Armoede nemen we de komende jaren mee, omdat het ook een belangrijke factor is in alle andere duurzame ontwikkelingsdoelen.

Armoede is een hardnekkig en toch wel een beetje verborgen probleem dat dichterbij is dan je denkt. Per schoolklas zijn er gemiddeld 2 kinderen die opgroeien in armoede, en in de straat waar je woont en zelfs op je werk komt het voor dat mensen de eindjes maar nauwelijks aan elkaar weten te knopen. Scheiding, ziekte, werkloosheid, een pandemie of domme pech kunnen leiden tot inkomensverlies. En helaas leiden financiële problemen maar al te vaak tot sociaal isolement; geen geld om de vaste lasten van te betalen, geen geld om mee te doen aan sociale activiteiten en het moeilijk vinden om om hulp te vragen.

Door COVID-19 is alles anders dit jaar

Voor veel mensen betekent covid een terugval in inkomen, met grote gevolgen. Meer mensen dan ooit zijn aangewezen op steun en hulp en het einde is voorlopig nog niet in zicht. Juist nu is het belangrijk dat we naar elkaar omkijken en diegenen helpen die dat nodig hebben. Kunt u een bijdrage missen?

In de geest van Sint Maarten gaat 50% naar de Parade en 50% naar Stichting Noodhulp Utrecht.

Stichting Noodhulp Utrecht is er voor noodsituaties. Voor mensen die niet verder kunnen en wie er geen enkel loket meer is waar ze naartoe kunnen. Voor mensen die geen geld hebben voor de meest basale behoeften zoals gas en elektriciteit, een woning, schoolreis voor de kinderen of andere zaken om hun leven op orde te krijgen. Als er geen enkele regeling meer bestaat, is Stichting Noodhulp er. Dit zijn geen theoretische situaties, ze komen dagelijks voor, ook in onze stad.

Bedrijven

Wilt u als bedrijf doneren of een inzameling organiseren? Ook dat is mogelijk. Neem contact met ons op, zodat wij uw actie mede kunnen vormgeven. Mail joost@sharingartssociety.com voor meer informatie.