Innovatieve voedselbank in Bangladesh | Friendship Foundation

from €20.000 (79%)
Closed

Covid19 in Bangladesh: een drievoudige ramp

De Covid19 crisis heeft iedereen in de wereld geraakt, ook de mensen op de afgelegen eilanden in de Noordelijke delta van Bangladesh die altijd al zo moeilijk te bereiken zijn met gezondheidzorg en onderwijs. Door de lockdown hebben velen hun baan verloren en dreigen ongeveer 500.000 mensen de komende maanden niet genoeg te eten hebben. Deze ramp

komt bovenop de door klimaatverandering steeds erger wordende overstromingen in de zomermaanden en de nasleep van orkaan Amphan. Zonder steun zullen velen deze opeenstapeling van rampen niet overleven.

Friendship: lokale oplossingen voor lokale problemen

Friendship is een organisatie van én voor Bengalen. Zij streeft ernaar de vier miljoen meest kwetsbare en gemarginaliseerde inwoners van de delta gelijke kansen te geven om met waardigheid en hoop te leven. Door haar krachtige aanwezigheid ter plekke kan Friendship problemen signaleren en met de bevolking meteen oplossingen ontwikkelen. Specifiek voor deze crisis doet Friendship het volgende:

  • Zorgen dat mensen hulp van de overheid weten te vinden. De inschatting is dat voor meer dan 100.000 mensen dit al is gelukt.
  • 000 voedselpakketten verstrekken. Hier is internationale steun voor gevonden en deze worden eind juli gedistribueerd.
  • Ontwikkelen en ondersteunen van speciale voedselbanken in de regio: In Nederland heel gewoon, in Bangladesh nog niet. Voor de financiering van deze acute noodhulp doen we een beroep op jullie.

Innovatieve voedselbanken

Friendship’s voedselbanken werken eigenlijk net als in Nederland. Rijkere mensen ter plekke brengen rijst en andere producten in. Friendship zorgt voor opslag, eerlijke distributie en aanvulling. Zo wordt gewerkt aan voedselveiligheid en kunnen mensen zelf hun leven weer oppakken. Van € 40,00 kan een gezin van zes personen een maand leven.

Alle donaties zijn welkom en gaan direct naar Bangladesh.

Help jij Friendship om deze ramp te bestrijden?