Jongerenstem in klimaatbeleid | JKB

from €2.000 (85%)
Closed

De stem van jongeren meenemen bij het bepalen van klimaatbeleid, dat vindt de Jonge Klimaatbeweging heel belangrijk. Zeker nu er op dit moment druk onderhandeld wordt over een nieuw Klimaatakkoord, is het van belang dat jongeren hierover meepraten. Deze toekomst gaat immers over hen! De Jonge Klimaatbeweging heeft daarom twee stoelen bij het Klimaatakkoord, waarmee ze de jongerenorganisaties van Nederland vertegenwoordigt.

 

Maar de stem van jongeren vertegenwoordigen, hoe doe je dat? De Jonge Klimaatbeweging organiseert op 30 maart voor de vierde keer de Klimaatdialoog. Tijdens dit event komen ruim 50 verschillende jongerenorganisaties samen om na te denken over hoe een duurzame wereld er volgens hen uit moet zien. De thema’s wonen, voeding, werken, mobiliteit en onderwijs komen dan aan bod. Dit schrijven ze samen op in de Jonge Klimaatagenda. Deze Jonge Klimaatagenda zet de Jonge Klimaatbeweging vervolgens om in actie! Zo gaat de agenda mee naar de onderhandelingen van het Klimaatakkoord én trekt de Jonge Klimaatbeweging het land in - met de agenda onder de arm - om met bedrijven, organisaties en overheden het gesprek aan te gaan over een duurzame, inclusieve toekomst. Zo wordt ervoor gezorgd dat de ideeën, visies en meningen van zo veel mogelijk jongeren worden vertaald naar impact.

Maak jij dit mogelijk? 

Aangezien de Jonge Klimaatbeweging volledig bestaat uit vrijwilligers, is het een uitdaging om dit 'traject van impact' te bekostigen. Daarom zoekt de organisatie financiering voor het faciliteren van bijeenkomsten met jongeren en beleidsmakers en het optuigen van campagnes om de visie van onze agenda uit te werken.

Geefladder:

  • 25 euro: faciliteren één inputsessies met verschillende jongerenorganisaties
  • 50 euro: workshop jongeren m.b.t. participatie en beleid
  • 100 euro: opzet jongerenparticipatie-traject lokale overheid
  • 250 euro: twee jongeren met onze Jonge Klimaatagenda naar de internationale klimaatconferentie in Polen (COP24) 

Tot slot: de Jonge Klimaatbeweging is ook benieuwd naar jouw visie op een duurzame toekomst. Laat ons jouw idee weten in een comment en dan verzamelt de Jonge Klimaatbeweging de input!

 

"Jongeren hebben de frisse nieuwe blik, het andersom denken en het lef om

verandering en innovatie te zien waar eerdere generaties soms zijn blijven

steken in vastgeroeste routines en denkbeelden. Dat geeft onze generatie een

nieuw geluid, een nieuwe beweging."

- Maarten Labots, voorzitter Jonge Klimaatbeweging