Bouw mee aan een nieuw voedselsysteem | Mansholtcampus

Target reached
from €16.000 (100%)
Closed

Hoi Nederlander,
Wist jij dat maar 5% van ons eten uit ons eigen land komt? En dat terwijl de boer bij jou om de hoek keihard werkt voor meer dan voldoende groenten, zuivel en vlees? En weet jij wat de boer daar financieel aan overhoudt?

Groot, groter, grootst
Na de oorlog heeft landbouwminister Sicco Mansholt het landbouwbeleid zo vormgegeven dat er nooit meer honger zou zijn. Door dit beleid werden boerderijen groter en intensiever. Dit zorgt tot op de dag van vandaag dat er in onze polders voldoende zuivel, vlees en groenten wordt verbouwd voor ons allemaal. Dit klinkt als een geniaal idee, maar door deze manier van groot, groter, grootst, verschraalde de bodem, gaat biodiversiteit verloren en is er weinig oog voor het welzijn van dieren. Ook Mansholt kwam aan het einde van zijn leven tot dit inzicht. Helaas was hij destijds te oud om een verandering in gang te zetten; maar wij kunnen dat nog wel! Boeren moeten veranderen Boeren moeten veranderen, maar kunnen geen kant op. Van het geld dat jij aan een pak melk, aardappel of lekker stukje vlees uitgeeft, komt maar een paar cent bij de boer terecht. Geld om te veranderen is er nauwelijks, want als je rood staat, kan je niet groen doen. De veestapel halveren is geen optie, omdat de boer door schaalvoordelen kan overleven.

Samen met de burgers
Maar wat als de burger en de boer samen hier verantwoordelijkheid voro nemen? Burgers verbinden zich aan boerderijen door ze te bezoeken, er hun producten te kopen en door geld te investeren. Hierdoor kan de boer groen doen en zorgen voor de natuur.

De Mansholtcampus
De Mansholtcampus zet zich in om samenwerking tussen burger, boer en natuur te faciliteren. De Mansholtcampus is een plek voor inspiratie, ontmoeting en het delen van kennis tussen burgers, boeren en beleidmakers.

We zijn bezig met het opstarten van diverse initiatieven en experimenten zoals:

  • Ik bezoek: We creëren plekken en mogelijkheden op het platteland waar jij kennis kan maken met het boerenbedrijf. Denk aan workshops, trainingen, kookcursussen en vrijwilligerswerk.
  • Ik koop: Het opzetten een plek, waar jij straks je lokale producten, tegen een eerlijke prijs, door middel van het fair true price experiment, kan kopen. In dit experiment investeert de boer de extra opbrengst in lokale biodiversiteit. De omgeving zal hierdoor meer divers worden.
  • Ik investeer: We creëren de mogelijkheid dat jij jouw geld kan investeren in je eigen omgeving. 

         

De grootste en de breedste boer - als buren in het Eemland. 

Via deze actie hopen wij het met schenkgeld het aanjaagbudget voor de Mansholtcampus op te halen en, samen met jou, een duurzame verandering te kunnen maken in de landbouw.

Doneer nu, zodat straks burger en boer weer in contact met elkaar staan- burgers weten waar hun eten vandaan komt en kunnen genieten van de rust en de ruimte op de boerderij én er op een duurzame manier met de natuur wordt omgegaan. 

De Triodos Foundation verdubbelt het bedrag wat wij uiteindelijk ophalen!

Op de hoogte blijven waar wij mee bezig zijn en van komende activiteiten? Stuur een mailtje naar lottehuijgen@eemlandhoeve.nl o.v.v. Mansholtcampus. Meer informatie is te vinden op www.mansholtcampus.nl.