Health-on-Wheels | SEKEM

from €3.000 (42%)
Closed

Health on Wheels, integral healthcare in Egypt

In the 13 villages surrounding the SEKEM farm in Belbeis, the SEKEM Medical Center started to provide preventive medical care. Patients are examined, if they are immobile at home, and were needed and possible they get free treatment. Public health care, on which many people depend, does not provide ambulatory care. People with health problems do not easily go to a doctor.  Many, in particular elderly and women, do live rather isolated.
SEKEM Medical Centre also organizes information meetings and courses on the corona pandemic and on other health topics in the 13 Villages, in order to improve the knowledge about health. Good health is more than the absence of diseases. SEKEM is developing a concept for integral health care that fully understands human well-being in an holistic manner and also promotes preventive measures, like healthy nutrition, physical exercises and mental health support. This way, SEKEM wants to structurally improve health care and reduce the high number of cases of illness in Egypt. With an amount of 3000 euro’s, SEKEM will be able expand its preventive health service and provide information to another 150 or more people and visit 150 new patients and their families at home.

In this video, Helmy Abouleish, President of the SEKEM Development Foundation, shares more about the new concept of integral healthcare:

 

 

 

Would you like to receive the newsletter of the Dutch & Belgium SEKEM Friends or would you like to more permanently support SEKEM and become a member (minimum contribution € 25 per year), please send an email to: info@sekemvrienden.nl

Or visit our Sekem Friends website:   Vereniging Vriendenkring SEKEM

German SEKEM Friends association: SEKEM Freunde Deutschland

Austrian SEKEM Friend association:  SEKEM Freunde Österreich

SEKEM is very happy with any support for the Health-on-Wheels project in the 13 Villages !

De SEKEM-visie op de gezondheidszorg
Gezondheid gaat over meer dan alleen een gezond lichaam. SEKEM is ervan overtuigd dat ook zaken als zingeving, schoonheid en esthetiek, een goed sociaal leven, cultuur en milieu bijdragen aan de algemene gezondheid. Lichaam, geest en ziel bepalen samen ons menselijk welzijn. SEKEM zal het concept voor integrale en preventieve gezondheidszorg als aanvulling op de landelijke basiszorg verder ontwikkelen. Dit is niet alleen gericht op het eigen Medisch Centrum. SEKEM wil haar kennis en ervaring ook beschikbaar stellen aan andere medische instellingen in het land. In dit verband is SEKEM naast Health on Wheels nog twee concrete projecten gestart.

Gezondheid van kinderen

SEKEM wil kinderen en adolescenten van de SEKEM-scholen in staat stellen om integrale medische zorg te krijgen die niet beperkt blijft tot alleen een eerste onderzoek. Daarom is een programma ontwikkeld waarin zowel Egyptische als Europese preventieve zorgprogramma's voor kinderen zijn verwerkt. Het project richt zich in eerste instantie op twee gebieden:

Vroege opsporing en advies:
Kleine kinderen tot 6 jaar worden regelmatig onderzocht en begeleid bij hun ontwikkeling. Hun ouders krijgen gericht advies over onderwerpen als (borst)voeding, warmtebalans, ritme, beweging, communicatie, spel, educatie en media. Indien nodig worden ook andere opvoeders of leraren bij het advies betrokken.
Medische en therapeutische zorg tijdens school en opleiding:
Er worden workshops voor ouders en leerkrachten georganiseerd over onderwerpen als voeding, slapen en waken bij verschillende leeftijden en omgaan met allergieën en infecties.

Omdat de Egyptische ziektekostenverzekeraars geen consultatiebureaus, medische checks of preventieve maatregelen vergoeden, financiert SEKEM deze zorg voor de kinderen van haar werknemers.

Integratieve Gezondheidszorg
Het nieuwe 'Centrum voor Integratieve Gezondheid' aan de Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling wil een alomvattend beeld ontwikkelen van het thema 'gezondheid' en een integrale aanpak van gezondheidszorg op verschillende niveaus stimuleren. Hierbij wordt actuele wetenschappelijke kennis zo goed mogelijk ingezet voor ieder individu met zijn of haar eigen bijzonderheden en kenmerken: integrale, holistische zorg. Het Centrum brengt experts uit verschillende disciplines regelmatig bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen: artsen, wetenschappers, verpleging, psychologen, maar ook overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en opvoeders.

Steun SEKEM bij de ontwikkeling van deze holistische gezondheidszorg !