Vergroot schoolkansen van kinderen in Zambia | Stichting Kambo

Target reached
from €3.000 (104%)
Closed

Goed onderwijs moet kunnen, ook in Zambia

Elk kind heeft recht op goed onderwijs en verdient de kans om te slagen op school. Maar in Zambia is het met de kwaliteit van het onderwijs, juist buiten de grote steden, nog slecht gesteld. Toen we een aantal jaren terug scholen bezochten zagen we niet alleen overvolle klassen waar veel kinderen op de grond zaten omdat er te weinig of geen schoolbankjes waren, we werden ook direct getroffen door de zorgwekkende kwaliteit van het onderwijs. Er is een tekort aan opgeleide leerkrachten, het schoolklimaat is nog alles behalve kindvriendelijk en stimulerend, en bovenal is er een enorm gebrek aan goed onderwijsmateriaal. Uit Unicef onderzoek blijkt dat ongeveer één derde van de kinderen de basisschool verlaat als functioneel ongeletterd. Heel weinig kinderen kunnen doorstromen naar voortgezet onderwijs. Wij willen onze Nederlandse expertise beschikbaar maken voor Zambiaanse scholen in de rurale gebieden.                                                                                    

Oefenen van de les ‘light and dark’ in de teachter training: demonstreren, uitleggen en dan visualiseren met grote platen die in de klas komen te hangen.


Woordenschatontwikkeling en schooltaal zetten we centraal

De focus ligt op woordenschat. Woordkennis is immers fundamenteel voor begrip en voor het leren op school. Alle schoolse kennis is vervat in woorden en om toegang te krijgen tot die kennis, is het nodig de woorden goed en uitgebreid te kennen. De kinderen in Zambia leren eerst lezen en schrijven in de eigen streektaal. Maar al snel moeten ze de overstap maken naar het lezen van moeilijke Engelse teksten in de schoolboeken, want schoolboeken in de eigen taal zijn er niet. Hoe kun je een tekst lezen of de uitleg van de leerkracht begrijpen in een totaal vreemde taal? Hoe kun je de zinnen en de daarin vervatte leerstof begrijpen als je de woorden van die taal nog niet of nauwelijks kent?

LOGO2000

Wij hebben het LOGO2000 materiaal ontwikkeld om de kinderen en hun leerkrachten te helpen een goede Engelse basiswoordenschat (2000 woorden) op te bouwen. Door de veel voorkomende woorden op een functionele manier mondeling aan te bieden, de achterliggende betekenissen en betekenisrelaties uit te leggen en op een speelse manier de woorden in te oefenen, kunnen leerkrachten dit in 4 jaar realiseren. Met uw hulp kunnen we deze training en methode ook aanbieden op de Chiutika school voor 1200 leerlingen! Kijk hieronder naar een LOGO-activiteit, waarin de begrippen ‘hard’, ‘zacht’ en ook ‘voelen’ aan de orde komen.

Bekijk hier ook het filmpje: 

 

 

De leerkrachten vormen de sleutel

We willen de schoolkansen van de kinderen vergroten en zo de deur wijd open zetten naar een betere toekomst. Niet door individuele leerlingen te sponsoren, maar door de leerkrachten te empoweren, zodat hele klassen tegelijk geholpen worden. Door kant en klare les-opzetten en met behulp van veel materialen stellen we de leerkrachten in staat om actievere werkvormen te gebruiken in groepjes, veel te visualiseren en korte, betekenisvolle uitleg te geven, waarna de kinderen zelf aan de slag kunnen, en dat óók in overvolle klassen. In een pilot op 5 diverse scholen is de aanpak zeer succesvol gebleken en nu willen er meer scholen heel graag aan het project deelnemen. Met uw hulp kunnen we dat mogelijk maken.

De Chiutika school

Met hulp van verschillende donateurs worden de scholen in ons project gesponsord. De kosten voor één school zijn € 3000: voor alle materialen, voor 4 leerjaren 12 mappen en tweemaal 150 platen, uitgewerkte lessen op tweemaal 150 leerkrachtkaarten, plus de leerkrachttrainingen en de ondersteuning. Stichting Kambo nomineert elk jaar een nieuwe school, waarvoor een crowdfunding wordt gestart. Dit jaar hebben we gekozen voor de Chiutika school in het district Mambwe, een school met zo’n 1200 leerlingen.

De leerkrachten en de directie zijn heel gemotiveerd en kunnen niet wachten om met de LOGO2000 materialen aan de slag te gaan. Met uw bijdrage kunnen we dit mogelijk maken en kunnen ook de leerkrachten van de Chiutika school werken aan de verbetering van het schoolsucces van hun leerlingen.

Namens de kinderen in Zambia, hartelijk dank.